Sweden_Scenery_Houses_456392_1920x1080

Hur fungerar elfakturan

Dina elkostnader består av två huvuddelar:

På elfakturan har du nätkostnad som är den del som gäller för att vara ansluten till elnätet. I nätkostnaden ingår fast och rörlig nätavgift, för abonnemanget respektive elöverföringen. Nätkostnaden kommer från en leverantör som du inte kan byta eftersom det är dem som äger nätet till just ditt område där du bor.

Elhandelskostnad gäller för den el du förbrukar. Här ingår elpris, energiskatt och moms samt ofta fast årsavgift. I elpriset ingår elcertifikatsavgift (stöd för förnyelsebar elproduktion), som ibland redovisas separat.  Här har du däremot en stor valmöjlighet att välja vem som ska leverera själva elen till dig. Generellt gör en lägenhetsinnehavare inte av med så mycket el jämfört med en villa ägare men det kan skilja mycket i pris genom att bara välja rätt elhandels leverantör.

Om du använder samma leverantör till både nätkostnaden och till själva elhandels kostnaden så får du oftast bara en faktura medan om du väljer en annan elhandels leverantör än den du har till anslutningen av nätet får du oftast 2 fakturor. Självklart kan de kännas lite jobbigt men du kan ofta tjäna ganska mycket på just detta.

Hur förstår jag elfakturan

Beräknad förbrukning: Din beräknade årsförbrukning och vad årskostnaden beräknas bli för elhandeln respektive elnätet. Grundas på tidigare förbrukning och senaste avläsning av mätarställningen.
Tips: Använd beräknad årsförbrukning när du jämför elpriser och avtal.

Mätarställning: Här står när din elmätare senast lästes av och vad elbolaget beräknar att mätarställningen kommer att stå på ett visst datum.

Elbolag och avtal: Här ser du ditt elhandelsbolag och vilken typ av avtal du har. Du kan påverka ditt elpris genom att byta bolag och teckna olika typer av avtal, till exempel om rörligt eller bundet elpris.

Elhandel: Här anges flera olika saker.
•Den fasta avgift som ditt elhandelsbolag kan ta ut.
•Den mängd el du använt och vad den kostar.
•Energiskatt, som är en statlig skatt på förbrukad el
Tips: Välj ett bolag som inte tar ut någon årsavgift

Elöverföring: Det du ska betala till nätföretaget som levererar elen där du bor. Du betalar för abonnemanget och för att elen transporteras till dig. Har du olika nätbolag och elhandelsbolag får du två fakturor.