Sweden_Scenery_Houses_456392_1920x1080

Hyr ut ett rum i din bostad

Om du har ett rum över i din bostad kan det vara ett bra sätt att få in lite extra pengar genom att hyra ut rummet i andrahand. Tänk bara på att sätta tydliga regler och skriva ett ordentligt avtal. När du hyr ut ett rum i andrahands gäller lite andra regler än om du hyr ut en hel bostad. Grundregeln är bland annat att du inte behöver föreningens eller fastighetsägarens godkännande, men det förutsätter att du bor i bostaden själv. Annars anses det som en andrahandsuthyrning.

Ansvar vid uthyrning av rum
När du ska hyra ut ett rum i din lägenhet är det alltid du som bostadsinnehavare som är ytterst ansvarig för din hyresgäst och dem åtaganden du har gentemot din fastighetsägare. Du är alltid ansvarig för att din hyresgäst följer de regler som finns allmänt och inom fastigheten. Det betyder att om din hyresgäst stör grannar eller ordning är du ansvarig för detta vilket kan få konsekvenser för dig som uthyrare. Tänk därför på att det är minst lika viktigt att kontrollera denna hyresgäst som om du skulle hyrt ut en hel bostad. I detta fall ska du dessutom bo under samma tak så extra viktigt kan det vara att verkligen ta reda på den ointresserades livsstil. Jobbar exempelvis personen natt och du går upp tidigt eller vad gäller om hyresgästen ofta tar hem vänner.

Godkännande för andrahandsuthyrning av rum i lägenhet
Om du vill hyra ut ett rum i andra hand är  det lite enklare än att hyra ut hela bostaden. Du behöver nämligen inget tillstånd från bostadsrättsföreningen eller hyresvärden, förutsatt att du själv bor i bostaden. Om du däremot inte planerar eller kommer att bo i bostaden räknas det som en fullständig andrahandsuthyrning, vilket kräver tillstånd från fastighetsägaren eller föreningen. Ska du hyra ut hela bostaden så läs istället guiden om att hyra ut bostadsrätt, hyresrätt eller hyra ut hus.

Annonsering
Annonsering kan vara en viktig del när du ska hyra ut ett rum, dels för att du ska hitta rätt hyresgäst men också för att du med rätt annons ska effektivisera och underlätta ditt arbete när väl intresseanmälningarna börjar strömma in. Det mest effektiva är att annonsera via nätet och där finns som du säkert känner till flera alternativ. Numera finns ett antal sidor som tillhandahåller möjlighet till annonsering, både gratis och till ett mindre belopp. Blocket är störst för privatpersoner men även Facebook och andra sociala medier finns numera att tillgå.

Om du engagerar dig lite extra redan från början när du skapar din annons så kommer du garanterat spara mycket tid . Tänk igenom en säljande och innehållsrik annonstext och ta gärna med en bild. På så sätt kommer du som sagt spara många onödiga mail och samtal från personer som har frågor om sådant du inte berört i annonstexten eller från människor som inte uppfyller dina krav på hyresgäst. Det kommer definitivt underlätta ditt arbete om du är noggrann med din beskrivning och extra viktigt är det att du även beskriver vem du söker och vad du kommer kräva av personen. Ta gärna med dina egna intressen och hur du själv föredrar att leva och bo. När du skriver en annons för att söka en inneboende så gäller det att personen ifråga även matchar dig rent personligt eftersom ni också kommer bo ihop och säkert dela vissa utrymmen och saker.

Hyressättning av rum
Kortfattat kan lagen om hyressättning för rum beskrivas som att du i princip får ta den del av hyra som själva rummets storlek är i förhållande till hela lägenheten. Alltså är rummet på 20 kvm av hela lägenhets storlek på 100 kvm så ska hyran vara motsvarande 1/5 av totalhyran. Sedan får man också ta hänsyn till övrig tillgång till övriga utrymmen i bostaden vilket även det naturligtvis betingar ytterligare ett värde samt om rummet är möblerat har även de betydelse på rums hyran. Utöver detta så kanske även tillgång till Tv-kanaler, bredband och naturligtvis kostnader för el finns, detta är också sådant som vägs in i totalkostnaden för rummet. Om du skulle ta ut en för hög skälig hyra kan du i efterhand bli återbetalnings skyldig om din hyresgäst anmäler detta till hyresnämnden och du hyr ut ett rum i en hyreslägenhet. Om rummet däremot finns i en bostadsrätt eller villa kan nämnden enbart döma till fortsatt lägre hyra men ingen återbetalningsskyldighet föreligger.

Visning
Visning är en viktig del i din uthyrnings process. Det är här du har möjligheten att på ett närmare sätt bilda dig en bra  och trygg uppfattning om personen som ska bo under ditt tak och delvis med dig.. Självklart är det svårt att beskriva precis hur du ska välja men magkänslan brukar vara en bra utgångspunkt. Detta tillsammans med de olika kontrollerna du gjort eller tagit del av ska sedan ligga till grund för vem du fortsättningsvis kommer välja att på ett sätt bo tillsammans med.  Tänk på att vid visningen (om du inte redan gjort de) ställa mycket frågor och funderingar till den tilltänkta hyresgästen. Den du sedan väljer kommer ändå bo tillsammans med dig och ni båda måste framledes ta hänsyn till varandra.

Skriva avtal med tillhörande bilagor för uthyrning av rum
När du hittat din hyresgäst och du tycker det känns bra och din magkänsla är den rätta är det dax för ytterligare en mycket viktig del i din uthyrningsprocess, nämligen att på rätt sätt skriva ett betryggande och säkert andrahandskontrakt. Du som uthyrare är som sagts tidigare alltid ansvarig för bostaden men genom ett avtal har din hyresgäst skyldigheter och åtaganden gentemot dig.

Att skriva ett omfattande andrahandskontrakt vid uthyrning av rum är oerhört viktigt, annars står du ansvarig för allt som hyresgästen gör i din bostad. Du är fortfarande ansvarig för bostaden men genom ett andrahandskontrakt har din hyresgäst skriftliga åtaganden och skyldigheter gentemot dig. I andrahandskontraktet vid uthyrning av ett rum är det viktigt att beröra frågor som förutom dem rent juridiska aspekterna som hyra, hyreslängd, uppsägningstid, vem som får utnyttja rummet osv. Det är även viktigt att i avtalet berör mer vardagliga ting och sysslor som kanske städning, tillgång till allmänna utrymmen m.m. Bilaga om besittningsskyddet behöver inte upprättas men inventarielista vid behov och en nyckelkvittering i alla lägen. Om du begärt deposition så ska även ett avtal för detta upprättas. På bostadsavtal.se kan du enkelt och säkert skriva dem bostadsavtal som behövs när du ska hyra ut rum i din bostad.

Besiktiga rummet
Innan din hyresgäst nu flyttar in är det viktigt att du besiktigar och uppför ett protokoll och besiktningsunderlag på rummets skick och standard innan din hyresgäst flyttar in. Tänk på att om det skulle uppstå några skador som hyresgästen orsakat är det din skyldighet att bevisa att skidorna uppstått under uthyrningen. Protokollet måste sedan godkännas och undertecknas av hyresgästen för att bilagan ska vara ett giltigt dokument. Förutom att uppföra ett skriftligt protokoll är det av stor vikt att även fotografera hela rummet men även övriga lägenheten (om hyresgästen har tillgång dit) även fast bevisbördan blir svår om något skulle hända eller försvinna. Det behöver inte på något sätt vara några proffs bilder utan dem ska mest fungera som en dokumentation. Ta helst mycket bilder.

Hyresgäst flyttar in
När nu hyresgästen flyttat in i lägenheten så har denne exklusiv rätt till rummet. Det innebär att du inte har rätt att gå in i rummet utan hyresgästens tillstånd.

Uppsägning
Uppsägningstiden är generellt alltid 3 månader och räknas i hela månader. Ett avtal ska sägas upp skriftligt men vissa undantag finns beroende på hur ert avtal är formulerat.

Försäkring
Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller hos dem. Be även hyresgästen göra de samma och skriv in i avtalet vad ni kommit överens om. Vad gäller för din hyresgäst och dennes personliga saker vid exempelvis stöld, skada eller brand. Be din hyresgäst kontakta sitt försäkringsbolag.