Vad gäller vid uppsägning när man hyr eller hur ut bostad

Uppsägningstid

När man hyr eller hyr ut en bostad är det viktigt att känna till vilken uppsägningstid som gäller vid uppsägning. Reglerna skiljer sig nämligen åt beroende på vilken typ av bostad man hyr eller hyr ut och vad som är överenskommet. Om uppsägningstiden i ett hyresavtal skiljer sig från den uppsägningstid som gäller i hyreslagen , gäller det som är till fördel för hyresgästen. Olika regler gäller beroende på om du hyr eller hyr ut en hyresrätt eller en bostadsrätt, villa, rum eller ägarlägenhet.

Regler vid uthyrningen av en hyreslägenhet (hyreslagen)

Vid uthyrning av en hyreslägenhet gäller uppsägningsreglerna i hyreslagen. Det kan kortfattat beskrivas med att uppsägningstiden är 3 månader åt varje håll. Om avtalet är skrivet med en uppsägningstid på 6 månader är det endast hyresvärden som detta gäller för. Det betyder att en hyresgästen trots att avtalet är skrivet med en längre uppsägningstid har rätt att avsluta sitt avtal på 3 månader. Om man exempelvis i hyresavtalet skrivit att det löper med 1 månads uppsägningstid så är det endast hyresgästen som detta gäller för. I detta fall skulle hyreslagen som säger 3 månader åt båda håll tros allt låta hyresgästen få säga upp sitt avtal på 1 månad. Detta skulle dock inte gälla för hyresvärden eftersom lagen alltid är tvingande och låter det som är till störst fördel för hyresgästen gälla.

Det betyder att uppsägningstid gäller med ömsesidigt 3 månader. Om man kommer överens om något annat är det alltid de som är till störst fördel för hyresgästen som gäller.

Reglerna är tvingande och saknar undantag och gäller oberoende av hur lång hyrestid avtalet löper på.

Om man inte känner sig helt trygg med uthyrning, regler och utformning av hyresavtal finns företag som exempelvis Glob Fastigheter som med erfarenhet och kunskap kan guida dig rätt

Regler vid uthyrning av egen bostad såsom villa, radhus, bostadsrättslägenhet. (privatuthyrningslagen)

Reglerna vid uppsägning av egen bostad såsom villa eller bostadsrättslägenhet skiljer sig till viss del från när en hyreslägenhet ska hyras ut. En stor skillnad är att hyresgästen har rätt att säga upp sitt hyresavtal på 1 månads varsel, dock har alltid hyresvärden 3 månaders uppsägningstid. Om man däremot  i ett hyresavtal kommit överens om längre uppsägningstid än 3 månader så gäller endast denna förlängda uppsägningstid för hyresvärden medan hyresgästen ändå alltid kan säga upp på 1 månad.

Det betyder att Hyresgästen alltid kan säga upp ett hyresavtal till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån. Detta gäller dock inte hyresvärden där minst 3 månader gäller.

Uppsägning v ett hyresavtal sägs alltid upp att gälla för kalendermånader. Det innebär att uppsägningen gäller från nästkommande månadsskifte. Alltså, sägs exempelvis ett hyresavtal från´n någon part upp den 5:e i månaden så gäller uppsägningen från nästkommande månadsskifte och den eller de månader framåt som uppsägningen gäller.