Vad krävs för ett lägenhetsbyte?

Till att börja med måste du ha en lägenhet med förstahandskontrakt. Det finns fall med hus eller bostadsrätt som kan ingå i ett byte men det är i yttersta undantagsfall och inget som vi fördjupar oss i nu. Steg ett är först att hitta en bytespart. Det gör du enklast genom att annonsera på någon av det bytessidor som finns. När du sedan hittat en bytespart måste  du få ett godkännande från din hyresvärd eller tillstånd från hyresnämnden för att få genomföra ditt lägenhetsbyte.

Reglerna för att ett samtycke ska godkännas kan skilja sig något mellan olika värdar men generellt kan man säga att man alltid måste ha beaktansvärda skäl sås som:

  • Du behöver större eller mindre
  • Du behöver byta av ekonomiska skäl
  • Du ska börja arbeta eller kanske studera på annan ort
  • Du behöver byta av hälsoskäl och måste komma närmare familj

I övrigt måste den du tänkt byta lägenhet med bli godkänd av din värd precis som du måste bli godkänd av motpartens värd. Det som man måste kunna visa är att man:

  • Har inkomst som uppfyller hyresvärdens krav på att kunna betala hyra. Detta måste kunna styrkas
  • Inte har några betalningsanmärkningar vilket alltid kontrolleras
  • Inte tidigare har några störnings anmärkningar.

Slutligen måste man sända in en komplett ansökan till respektive hyresvärd med bilagor som styrker ovanstående samt medsända personbevis för varje person som ska bo i respektive lägenhet och hyreskontrakt på motparten som ska sändas till din egen hyresvärd. Likaså måste även din motpart göra likadant till sin värd. Om ni inte fyller i ansökan på rätt sätt eller inte bifogar alla bilagor kommer hanteringen ta mycket längre tid och kan även ge upphov till avslag på felaktiga grunder.

Om hyresvärden inte lämnar samtycke eller godkännande trots att du har ovanstående kan du ansöka om tillstånd för byte i hyresnämnden.

Vidare krävs att inga andra särskilda skäl talar mot bytet, t ex att du begär ersättning för bytet. Slutligen krävs att bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden, dvs att den som ska överta din hyresrätt är skötsam och klarar av att betala hyran.

En hyresvärd kan även säga nej om denna erbjuder dig ett likvärdigt byte