Besittningsskydd

Besittningsskydd, vad innebär de?

Besittningsskydd innebär att andrahandshyresgästen inte utan vidare är skyldig att flytta när hen blir uppsagd. Förstahandshyresgästen måste då föra tvisten till hyresnämnden om andrahandshyresgästen inte lämnar lägenheten.

Vid upplåtelser enligt lagen om uthyrning av egen bostad (”privatuthyrningslagen”) saknar hyresgästen helt besittningsskydd.

Enligt hyreslagens regler får en andrahandshyresgäst besittningsskydd först när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd. En andrahandshyresgäst har ett svagt besittningsskydd. Han eller hon får därför i regel inte bo kvar om förstahandshyresgästen ska flytta tillbaka till lägenheten.

Om andrahandsuthyrningen ska pågå längre än två år i följd, är det lämpligt att förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen också upprättar ett särskilt avtal om att andrahandshyresgästen inte ska få något besittningsskydd. Blanketten från hyresnämnden ”Överenskommelse om avstående från besittningsskydd – bostad – som gäller utan hyresnämndens godkännande”. rekommenderas att användas. På blankettens andra sida finns mer information om sådana avtal.

När parterna har avtalat om avstående från besittningsskydd måste andrahandshyresgästen flytta utan föregående prövning när hyresavtalet upphör.

Upplåtelse av bostadsrätt enligt lagen om uthyrning av egen bostad (”privatuthyrningslagen”)

Lagen började gälla den 1 februari 2013. Hyresgäster som har träffat avtal om att hyra en bostadsrättslägenhet i andra hand efter det att lagen har börjat gälla saknar helt besittningsskydd.

Om en bostadsrättshavare upplåter två lägenheter, till exempel var sitt rum till två inneboende, saknar hyresgästen i den första upplåtelsen helt besittningsskydd medan hyresgästen i den andra upplåtelsen får besittningsskydd enligt hyreslagens regler när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd.

Upplåter bostadsrättshavaren tre eller fler lägenheter handlar det normalt om uthyrning i näringsverksamhet och då gäller hyreslagens regler för samtliga upplåtelser.